Inboedelverzekering informatie

Door het afsluiten van een inboedelverzekering dek je eventuele schade aan de inboedel van je huis af. Daarbij moet je denken aan schade die ontstaat vanwege brand, aan waterschade, schade als gevolg van inbraak en vandalisme. Voor bepaalde schades ben je een aanvullende verzekering nodig, bijvoorbeeld als je dure sieraden in huis hebt. In dat geval is het verstandig een extra kostbaarhedenverzekering af te sluiten.

Alles wat verhuisbaar is
Onder de term inboedel valt in beginsel heel erg veel; van meubels tot kleding en van apparatuur tot boeken. Meestal wordt gesteld dat alles dat verhuisbaar is, deel uitmaakt van de inboedel. Niet te verhuizen spullen – spullen die dus vast aan de woning zitten- vallen niet onder de inboedel maar onder de opstal. Voor de opstal kun je een opstalverzekering afsluiten. Standaard zijn ook bezittingen van iemand anders (tot een bepaalde waarde) en apparaten waarvan leveranciers van water, gas, elektra eigenaar zijn verzekerd.

Verbond van Verzekeraars en de inboedelwaardemeter
De dekkingswaarde is erg belangrijk als je een inboedelverzekering afsluit. Stel je hebt schade, dan kijken de meeste verzekeringsmaatschappijen naar wat de geschatte waarde was van de inboedel. Ben je voor een te lage waarde verzekerd, dan krijg je niet de volledige schade vergoed. Er is in dat geval sprake van onderverzekering. Is er sprake van een te hoge waarde, dan krijg je maximaal de werkelijke waarde vergoed en dan ben je oververzekerd. Het is lastig de waarde van de inboedel te bepalen. Online kun je een inboedelwaardemeter downloaden, opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.

Elk jaar automatisch een aantal procenten omhoog
Er zijn verzekeraars die de optie bieden om zelf de verzekerde waarde te bepalen.  Als de inboedel dan door brand verwoest wordt, dan is de verzekerde waarde ook de dekking, hoeveel de werkelijke waarde dan ook is. Dit is echter eerder uitzondering dan regelen. De meeste verzekeraars gaan wel uit van de werkelijke waarde. Daardoor ligt de kans open over- en onderverzekering altijd op de loer. Ook iets om op te letten is het feit dat de waarde van een inboedel doorgaans stijgt – je krijgt meer spullen- met de jaren. Daardoor is het verstandig om toch regelmatig te checken of de verzekerde waarde nog wel klopt. Verzekeraars bieden daarom vaak een indexatie-mogelijkheid. De inboedelverzekering wordt dan elk jaar automatisch met een aantal procenten verhoogd.

Verhoog of verlaag zelf het eigen risico
Er zijn heel veel verzekeraar die een inboedelverzekering aanbieden. Bovendien is deze verzekering in verschillende varianten beschikbaar. Ook nu kan online een keuze-hulp geraadpleegd worden om zo te kijken welke verzekering het best bij jouw specifieke situatie past. Het is in alle gevallen verstandig om voor je een verzekering afsluit, de verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. De verschillen tussen de premies kunnen namelijk nogal groot zijn. Overigens wordt bij een inboedelverzekering standaard een eigen risico van honderd euro gerekend. Uiteraard ben je vrij dit bedrag zelf te wijzigen en hoe hoger je eigen risico is, hoe lager de premie is die je moet betalen.